Kontakt

Sídlo organizace

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace
Jasenice 528
755 11 Vsetín

IČO: 75063468
Československá obchodní banka, a. s., pobočka Vsetín, č.ú. 200107144/0300

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1074

Statutární zástupce

Ing. Josef Stejskal – ředitel organizace

Zřizovatel

Město Vsetín

Adresa zřizovatele

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Kontakt

Účetní oddělení

Lucie Matůšová

Fakturační oddělení

Zdeňka Ondrušková

Personální a mzdové oddělení, sekretariát ředitele

Pavlína Trlicová

Aktuality