Aktuality

Kontejnery na drobné ořezy v zahrádkářských koloniích

 

Od března 2023 začínají Technické služby města Vsetína, p. o. opět přistavovat kontejnery na drobné ořezy dřevin k jednotlivým zahrádkářským koloniím podle harmonogramu, který najdete přímo na úvodní stránce webu www.tsvs.cz. Umožnují tak občanům zbavit se tohoto biologického odpadu bez pálení či vytváření černých skládek a  tím přispět k ochraně životního prostředí ve městě.

1.etapa na jaře od 13. 3. 2023 (může být posunuto podle vývoje počasí v předjaří) do 4. 5. 2023

2.etapa na podzim od 18. 9. 2023 do 9. 11. 2023

Tyto malé kontejnery na multikáru jsou určeny pouze k ukládání drobných pěstebních ořezů stromků a keřů. Ořezy větví budou následně v kompostárně seštěpkovány a použity do kompostu. Proto prosíme zahrádkáře, aby do kontejnerů neukládali velké větve, části kmenů, trávu, shrabky, listí, hlínu, drny, kamení či jiný biologický odpad. Velké větve či větší objem ořezů je možno  bezplatně uložit v kompostárně na Poschle.

Do těchto kontejnerů nepatří komunální odpad!