Aktuality

Nová propojka s cyklostezkou na Ohradě

Dlouho nepoužívaná komunikace kolem stadionu na Ohradě bude nově sloužit jako propojka a zkratka na cyklostezku kolem Bečvy. Pracovníci střediska zeleně naší organizace na jejím zprovoznění pracovali týden v plném nasazení a s veškerou dostupnou technikou a dosud není úplně hotovo. Léta uzavřená cesta i s okolím byla zaplevelená, zanesená hlínou a mechem, prorostená náletovými dřevinami a její vyčištění znamenalo také odvoz a likvidaci velkého množství odpadu ať už organického, nebo nejrůznějších navátých a odházených plastů. Nyní už komunikace čeká jen na osazení směrových tabulí a strojové zametení a začne sloužit svému účelu.