Aktuality

Nový ekologický způsob likvidace plevelů v ulicích Vsetína

Technické služby města Vsetína, p. o. v posledním roce velmi výrazně omezily použití herbicidů při likvidaci nežádoucích rostlin na chodnících, dlážděných prostranstvích a zpevněných plochách. Na základě zkušeností z některých měst totiž svůj technický park rozšířily o stroj k likvidaci plevele pomocí kapének vroucí vody.

Vroucí voda při cíleném použití rozruší buněčnou strukturu nadzemních částí rostlin a způsobí jejich následné seschnutí. Zároveň dochází k oslabování kořenového systému vytrvalých plevelů. Zbytky rostlin pak mohou být snadno mechanicky odstraněny. Použití této nové metody je sice časově i personálně náročnější, ale z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí nesrovnatelně šetrnější než užívání totálních herbicidů.