Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je místo, kde jsou přijímány a skladovány odpady z domácností fyzických osob s trvalým pobytem ve Vsetíně, které nelze odložit do popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti odpadů.

Pro fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání je tato služba zpoplatněna dle aktuálního ceníku pouze v Logistickém centru Bobrky v TS Vsetín, s výjimkou zpětně odebraných elektrozařízení.

Do sběrného dvora je tedy možno ukládat

 • tříděný odpad (papír, plasty, sklo)
 • objemný odpad (demontovaný starý nábytek, koberce, lino…)
 • kovy
 • pneumatiky
 • textilní materiály
 • nebezpečný odpad (plechovky od barev, tiskařský toner, motorové oleje, autobaterie …)
 • vysloužilé spotřebiče (lednice, TV, monitory, tiskárny, pračky, žehličky, zářivky…)

Město Vsetín je ve spolupráci s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin a Ekolamp zapojeno do systému zpětného odběru elektrozařízení. Na základě této spolupráce mohou občané bezplatně odevzdat do sběrného dvora vysloužilé elektrospotřebiče.

Maximální odběr

Maximální odběr od osoby je množství přípojného vozíku za osobním automobilem. Větší množství převezme LCO Bobrky.

 • Vzhledem k malé ploše je zde manévrování s vozíkem obtížné.
  Velké kusy nábytku převezme obsluha sběrného dvora pouze v demontovaném stavu.
 • V případě naplnění kapacity kontejnerů odešle obsluha sběrného dvora zákazníka na LCO Bobrky, kde převezmou odpad od občanů po-pá v 6:00 – 17:30

Kontakt

Provozní doba:

po – pá   8:00 – 17:30
so   8:00 – 11:30

Aktuality