Tržiště

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace zajišťují provoz Městské tržnice Svárov, na parcele č. 2937/1, 2940/1, 2939, 2942 (vedle budovy městského úřadu), na základě schváleného provozního řádu ze dne 14.2.2018 a v souladu s Nařízením města č. 1/2018, kterým se vydává Tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje.

Provozní řád

Provoz tržnice a výběr poplatků zabezpečuje 1 pracovník na dohodu o pracovní činnosti, dále je zajišťován pravidelný odvoz odpadu, běžný úklid a zimní údržba.

Počet prodejních stolů – 15 – dle kapacit.

Na tržnici je možný prodej

  • květin
  • zahradnických výrobků a výpěstků
  • stromků, keřů, sazenic
  • výrobků lidových a uměleckých řemesel
  • lesních plodů a medu
  • užitné keramiky
  • ovčí kůže, výrobků z ovčí vlny
  • ledové tříště, perníků, cukrovinek
  • ovoce a zeleniny

Kontakt

Ing. Petr Mikulík

správa tržnice

Aktuality