Aktuality

Upravujeme městské zelené plochy

S teplými jarními dny zahájili naši pracovníci provozu městské zeleně sečení, letos později než minulý rok. Termíny jednotlivých cyklů jsou stanoveny orientačně a jsou vždy určeny na základě aktuálního počasí a dle průběhu fenofáze vývoje trávníků. Operativně se mění podle momentálního stavu těchto ukazatelů.

Centrum města je zařazeno do intenzivně ošetřovaných travnatých ploch s plánovanými 4-6 cykly kosení podle aktuální situace. V sídlištích jsou navíc vytipované plochy, na  kterých bude prováděno sečení střídavě s menší frekvencí a v ošetřovaných loukách budou ponechána květnatá místa s větším výskytem lučního kvítí.  Vytvořit ve městě kvetoucí louku je poměrně složité. Chceme-li ji založit na místě stávajícího trávníku, znamená to původní travní porost úplně zrušit pomocí herbicidu. Je proto lepší zakládat ji na místech bez jiných rostlin, například v rámci regenerace při stavbách. Jak střídavým sečením, tak zakládáním květnatých louček vytváříme příjemnější klima ve městě, přispíváme k přirozenějšímu životnímu prostředí a podporujeme biodiverzitu vytvářením podmínek pro hmyz a bezobratlé a tím i pro ptáky, ježky a jiné drobnější živočichy.

Letošní seč byla zahájena 10. května v centru města a v parku na  Trávníkách. Od příštího pondělí budeme postupně provádět sečení v dalších lokalitách – Rybníky, Ohrada, Jasenka, Hrbová, Lázky, Vesník, Horní Město, Sychrov, Luh, Rokytnice a Semetín.