Veřejné osvětlení

Středisko veřejného osvětlení zajišťuje správu sítě veřejného osvětlení a údržbu světelné signalizace ve městě Vsetíně, okolních obcích a privátním sektoru.  Provádí rekonstrukci veřejného osvětlení – výměnu svítidel a světelných zdrojů. K této činnosti je vybaveno speciálními montážními plošinami MP 13, MP 16 a pohotovostním vozidlem.

Naše zodpovědnost

 • odstraňování zjištěných závad a poruch VO
 • výměny nesvítících světelných zdrojů a svítidel
 • údržba rozvaděčů RVO, RVOO, RVOS a práce spojené s provozem těchto rozvaděčů
 • zjišťování a odstraňování kabelových poruch VO
 • prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích
 • opravy stožárů VO (koroze apod.) vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic, rozvaděčů VO
 • opravy venkovního vedení VO
 • opravy VO při kabelových poruchách provizorním propojením
 • přeložky stožárů příp. kabelových smyček v místech, kde to vyžaduje provoz
 • montáže a opravy fotospínačů VO
 • kontroly kabelových propojení jednotlivých větví VO, zejména pak kaskádní pospojování
 • vyjadřování k inženýrským sítím (kabelů VO a SSZ) osobám, které zajišťují projektové a jiné práce v regionu města
 • opravy a údržba slavnostního osvětlení města
 • vedení pasportizace veřejného osvětlení
 • vánoční osvětlení a výzdoba města Vsetína

Kontakt

Ing. Petr Ryza

vedoucí střediska

Reklama na sloupech veřejného osvětlení

Jan Rohan

reklama, pasport

Aktuality