Aktuality

Kontejnery na drobné ořezy v zahrádkářských koloniích

 

 Od března začínají Technické služby města Vsetína, p. o. opět přistavovat kontejnery na drobné ořezy dřevin k jednotlivým zahrádkářským koloniím podle harmonogramu, který najdete přímo na úvodní stránce webu www.tsvs.cz. Umožní tak občanům zbavit se tohoto biologického odpadu bez pálení či vytváření černých skládek a  tím přispět k ochraně životního prostředí ve městě. Tyto malé kontejnery na multikáru jsou určeny opravdu jen pro ukládání drobných pěstebních ořezů stromků a keřů. Ořezy větví budou následně v kompostárně seštěpkovány a použity do kompostu. Proto prosíme zahrádkáře, aby do kontejnerů neukládali velké větve, části kmenů, trávu, shrabky, listí, hlínu, drny, kamení či jiný biologický odpad. Velké větve či větší objem ořezů je možno po celý rok bezplatně uložit v kompostárně na Poschle denně kromě sobot a nedělí od 7 do 13 hodin.

Do těchto kontejnerů nepatří komunální odpad!