Údržba veřejné zeleně

Činností střediska je péče o veřejnou zeleň nejen ve městě Vsetín, ale i ve firmách a privátním sektoru. Úsek údržby zeleně disponuje několika druhy ručních i samojízdných traktorových sekaček, křovinořezy, plotostřihy, motorovými pilami pro prořezávku či kácení stromů, štěpkovačem pro zpracování větví, užitkovými vozy s výměnnými nástavbami a ostatní odpovídající technikou nezbytnou pro provoz střediska. Tímto technickým vybavením dokáže středisko udržovat jak velké travnaté plochy, tak plochy malé nebo těžko dostupné či neudržované.

Naše zodpovědnost

 • Jarní a podzimní úklid trávníků.
 • Sečení travnatých ploch, ošetření trávníků vč. hrabání.
 • Zakládání trávníků.
 • Kácení a zdravotní řez stromů.
 • Řez živých plotů.
 • Likvidace vytrvalých plevelů.
 • Odvoz odpadů ze zeleně, sezónní odvoz drobných ořezů ze zahrádkářských kolonií.
 • Řez a tvarování dřevin, odstranění větví a nevhodných dřevin.
 • Kácení stromů vč. kácení ve ztížených podmínkách.
 • Hrabání listí.
 • Štěpkování dřevní hmoty.
 • Výsadba dřevin včetně jejich následné údržby.
 • Výsadba a celosezónní údržba květinové výzdoby města.
 • Mulčování, hnojení.
 • Plošné úpravy terénu (příprava půdy) a doplnění zeminy.
 • Svoz odpadkových košů.
 • Odvoz objemného odpadu od občanů města Vsetína za zvýhodněnou cenu.
 • Ruční úklid města a úklid po městských kulturních akcích.

Harmonogram  přistavení kontejnerů na drobné větve do zahrádkářských kolonií

Kontakt

Jana Zvoníčková

vedoucí střediska

Ing. Petr Mikulík

správce veřejné zeleně,
budova MěÚ Vsetín, 9. patro, dv. č. 903

Dokumenty ke stažení

 • vyplněný formulář odevzdat správci veřejné zeleně
 • zvláštním užíváním veřejné zeleně se rozumí: provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce

Aktuality