Údržba veřejné zeleně

Činností střediska je péče o veřejnou zeleň nejen ve městě Vsetín, ale i ve firmách a privátním sektoru. Úsek údržby zeleně disponuje několika druhy ručních i samojízdných traktorových sekaček, křovinořezy, plotostřihy, motorovými pilami pro prořezávku či kácení stromů, štěpkovačem pro zpracování větví, užitkovými vozy s výměnnými nástavbami a ostatní odpovídající technikou nezbytnou pro provoz střediska. Tímto technickým vybavením dokáže středisko udržovat jak velké travnaté plochy, tak plochy malé nebo těžko dostupné či neudržované.

Naše zodpovědnost

 • Jarní a podzimní úklid trávníků.
 • Sečení travnatých ploch, ošetření trávníků vč. hrabání.
 • Zakládání trávníků.
 • Kácení a zdravotní řez stromů.
 • Řez živých plotů.
 • Likvidace vytrvalých plevelů.
 • Odvoz odpadů ze zeleně, sezónní odvoz drobných ořezů ze zahrádkářských kolonií.
 • Řez a tvarování dřevin, odstranění větví a nevhodných dřevin.
 • Kácení stromů vč. kácení ve ztížených podmínkách.
 • Hrabání listí.
 • Štěpkování dřevní hmoty.
 • Výsadba dřevin včetně jejich následné údržby.
 • Výsadba a celosezónní údržba květinové výzdoby města.
 • Mulčování, hnojení.
 • Plošné úpravy terénu (příprava půdy) a doplnění zeminy.
 • Svoz odpadkových košů.
 • Odvoz objemného odpadu od občanů města Vsetína za zvýhodněnou cenu.
 • Ruční úklid města a úklid po městských kulturních akcích.

Kontakt

Jana Zvoníčková

vedoucí střediska

Ing. Petr Mikulík

správce veřejné zeleně,
budova MěÚ Vsetín, 9. patro, dv. č. 903

Dokumenty ke stažení

 • vyplněný formulář odevzdat správci veřejné zeleně
 • zvláštním užíváním veřejné zeleně se rozumí: provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce

Aktuality