Aktuality

Opravy smuteční obřadní síně finišují

Smuteční obřadní síň na městském hřbitově prošla generální rekonstrukcí na přelomu let 2008 a 2009. V uplynulých letech však začalo do objektu přes venkovní schodiště a terasu zatékat. Naše organizace jako provozovatel hřbitova i obřadní síně řešila situaci dle svých finančních a personálních možností opakovanými drobnými opravami. Letos jsme přistoupili k rozsáhlejší rekonstrukci schodiště i terasy, aby už k dalšímu zatékání do objektu nedocházelo. Při její realizaci byly ale zjištěny problémy s napojením toalet smuteční obřadní síně na kanalizaci. Když už stavební činnost v objektu a kolem něj probíhá, rozhodli jsme se současně vyřešit i tento problém. Většina zmíněných stavebních úprav bude hotová do 2. listopadu, tedy Dušiček. Pravděpodobně jen některé z toalet se ještě do té doby nepodaří zprovoznit. Prosíme proto návštěvníky městského hřbitova o pochopení.
Zásadní součástí rekonstrukce obřadní síně je také výměna zdvihové plošiny pro imobilní návštěvníky smutečních obřadů. Zatékání do objektu totiž zapříčinilo její havarijní stav, kvůli němuž byla mimo provoz. Nová plošina, jejíž pořízení vyšlo včetně souvisejících prací na 1,4 milionu korun včetně DPH, již byla instalována. Do provozu bude ale uvedena až po dokončení všech stavební prací ve smuteční obřadní síni.