Aktuality

Kontejnery na drobné ořezy v zahrádkářských koloniích

 

 Od září začínají Technické služby města Vsetína, p. o. opět přistavovat kontejnery na drobné ořezy dřevin k jednotlivým zahrádkářským koloniím podle harmonogramu, který najdete přímo na úvodní stránce webu www.tsvs.cz. Umožní tak občanům zbavit se tohoto biologického odpadu bez pálení či vytváření černých skládek a  tím přispět k ochraně životního prostředí ve městě. Tyto malé kontejnery na multikáru jsou určeny opravdu jen pro ukládání drobných pěstebních ořezů. Nikoli tedy velkých větví, případně celých částí kmenů. Do těchto kontejnerů také nepatří tráva a výhraby či jiný komunální odpad. Velké větve či větší objem ořezů je možno po celý rok bezplatně uložit v kompostárně na Poschle denně kromě sobot a nedělí od 7 do 13 hodin.