Aktuality

Na přicházející zimu jsme připraveni

Technické služby města Vsetína jsou již zcela připraveny na následující zimní sezónu a s ní související úklid komunikací. K zimní údržbě používají sůl i inertní posypový materiál a zejména ekologicky příznivější solanku. Pracovníci organizace spolu se svými externími spolupracovníky se starají o více než 196 kilometrů komunikací, z toho 106 kilometrů chodníků a přes 54 tisíc metrů čtverečných veřejných ploch včetně odstavných ploch či veřejných parkovišť na Sychrově, u OD Jednota, či chodníky a prostranství v okolí Smetanovy obchodní galerie, které jsou ve vlastnictví města.
Zajišťují také úklid 90 autobusových zastávek, 82 přechodů pro chodce a asi pětadvaceti mostů a lávek. V ulicích instalují více než stovku posypových nádob, které budou průběžně doplňovány. Provádějí i ruční údržbu míst nepřístupných technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům.