Aktuality

Zahájení zimní údržby komunikací ve městě

Od začátku listopadu je naše organizace zcela připravena na následující zimní sezónu a s ní související úklid komunikací. Sůl i inertní posypový materiál je ve skladech od léta za ještě příznivé letní ceny.  V ulicích potkáte nejen naši techniku, ale i pracovníky s ručním nářadím v místech pro techniku nepřístupných. Pracovníci organizace spolu se subdodavateli se starají o více než 197 kilometrů komunikací, z toho 107 kilometrů chodníků, které se uklízejí převážně za pomoci vhodné menší techniky,  a přes 54 tisíc metrů čtverečných veřejných ploch včetně odstavných ploch či veřejných parkovišť na Sychrově, u OD Jednota, či chodníky a prostranství v okolí Smetanovy obchodní galerie a Náměstí Jarmily Šulákové, které patří městu. Uklízíme příjezdové komunikace a chodníky k některým základním a mateřským školám, 90 autobusových zastávek,  přechody pro chodce, kterých je 82 a asi 25 mostů a lávek. V ulicích jsme nainstalovali více než stovku posypových nádob, které budou průběžně doplňovány. Provádíme i ruční údržbu míst nepřístupných technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům.
Průjezd mechanismů zajišťujících zimní údržbu je mnohdy ztížen vozidly parkujícími na komunikacích nebo v jejich blízkosti. Žádáme jejich majitele, aby je odstavovali s vědomím, že mohou bránit průjezdu techniky. Problémy rovněž způsobují větve a keře zasahující do profilu komunikace, které znemožňují výhled řidičům a poškozují mechanismy provádějící zimní údržbu. Žádáme tedy o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do komunikací a chodníků, případně zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení. V případě, že nebude na tuto výzvu reagováno, ořez provedou pracovníci TS, a to pouze ze strany komunikace, bez vstupu na soukromé pozemky.
Zimní údržba komunikací ve městě se řídí každoročně Radou města Vsetína schvalovaným plánem a aktuálními mapami sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Více podrobností a také informace o úklidu komunikací, které nepatří městu, najdete na webu Města Vsetína.