Aktuality

Přírodní loučka v centru Vsetína

V zájmu podpory biodiverzity a rozmanitosti výsadeb bylo pracovníky provozu veřejné zeleně letos ve Vsetíně vyseto několik přírodních louček. Taková loučka se dá vytvořit na dříve obdělávaných záhonech nebo na dosud neosetých či neosázených plochách při rekultivaci. Luční rostliny nelze vysévat do travního porostu, loučky nelze dosáhnout  ani tím, že by se v některých vytipovaných místech nekosila tráva. Tahle konkrétní přírodní výsadba zdobí Svárov. Jen škoda, že musí být ohraničena červenobílou páskou – a ani ta ji neochrání před milovníky kytiček lučních květin…